نوسازی و بازسازی ساختمان

بازسازی ونوسازی ساختمانهای قدیمی به سبک جدید

بازسازی ونوسازی منزل ومحل کارشما به سبک روز اجرای کلیه کارهای ساختمانی. به صورت پیمانی وقراردادی انجام کارهای خرده کاری ساختمانی رفع نم زدگی وبوی نامطبوع سرو...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۸:۰۰ | مشهد | علی چاهی

باز سازی و نوسازی

باز سازی و نوسازی.تعمیرات بناهای قدیمی.طراحی داخلی و .....

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۷:۵۴ | مشهد | مهندس علیزاده مقدم