سایر خدمات ساختمانی

آزمایشگاه خاک بتن تبریز شرکت زمین فراژرف طرح

شرکت زمین فراژرف طرح دارای صلاحیت خدمات مهندسی از وازرت راه و شهرسازی در زمینه های ذیل ارائه خدمات می نماید: 1- انجام کلیه آزمایشات مربوط به خاک، سنگ، بتن،...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۷:۲۲ | تبریز | جلیلی