روف گاردن

مشاوره ، طراحی ، اجرای باغبام (روف گاردن )

بام سبز هزاران سال پیش در باغ های معلق بابل گزارش شده شاید بعداز هزاران سال بهتر باشد تا ما نیز ایده فراموش شده باغ بام را دوباره زنده کنیم ! لحظه ای را ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۸:۱۴ | تهران | شرکت مهندسی نگین دشت