جدول بتنی

الیاس محمودی نیا: ۰۵۴۳۳۲۲۶۳۰۵ - ۰۵۴-۳۳۲۲۶۳۰۵ - ۰۹۱۵۵۰۵۲۴۴۷ - ۰۹۱۵۶۴۲۵۳۰۳

تولید و اجرای جداول بتنی دیوار های پیش ساخته در زاهدان آدرس دفتر زاهدان تقاطع سعدی و آزادی الیاس بتن 05433226305 09155052447

الیاس محمودی نیا

سیستان و بلوچستان > زاهدان

۰۵۴۳۳۲۲۶۳۰۵ - ۰۵۴-۳۳۲۲۶۳۰۵ - ۰۹۱۵۵۰۵۲۴۴۷ - ۰۹۱۵۶۴۲۵۳۰۳

Email

تعداد بازدید: ۳۷۳

به روز رسانی: ۱ هفته پیش

شناسه آگهی: ۸۹۹۸۱۴

تازه های جدول بتنی