بتن ریزی کف آرماتور بندی کف جدول گذاری

بهمن بایرامی: ۰۹۱۲۵۶۲۸۸۷۵ - ۰۹۳۶۳۸۲۱۱۱۵

بتن ریزی جدول گذاری آسفالتکاری جدول کانیوا جدول تک ایستاده جدول نهر جدول روسی جدول کتابی

بهمن بایرامی

تهران > تهران

۰۹۱۲۵۶۲۸۸۷۵ - ۰۹۳۶۳۸۲۱۱۱۵

Email

آدرس: تهران کرج شهریار

تعداد بازدید: ۴۳۲

به روز رسانی: امروز ۰۲:۰۴

شناسه آگهی: ۹۷۶۲۳۰

تازه های جدول بتنی

جدول بندی محوطه

محوطه سازی و اجرای جدول بتنی و سنگی سنگ فرش پیادروها مدارس و ادارات دولتی و شخصی

باغستان | حسین حسن زاده