زنبور عسل

زنبور عسل

فروش 4 کندو رنبور عسل 6 تا 8 قاب دارم جهت خرید تماس با 09131365989تشکر

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۳:۵۷ | مبارکه | ناظریان

توزیع مرغوبترین عسل گون گز و گز انگبین

توزیع و تهیه مرغوبترین عسل طبیعی با کیفیت بالا و برگه آزمایشگاه تشخیص درصد ساکاروز آن ،عسل طبیعی ارجمند عسل گزانگبین با ساکاروز 2/5 درصد عسل گون گز با سا...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ روز پیش | کرج | ابراهیم ارجمندی