موتور پمپ

فروش پمپ

یک جفت پمپ کمر کش 3فازبا توان 120 و90 متر به فروش میرسد

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | ورامین | ساسان

فروش پمپ کف کش

یک عدد پمپ کف کش سه اینچ دسته دوم سالم فروشی 250/000 تومان فوری فروشی تا عمق چهل متر مکش آب

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | کرج | بازم شب