بذر درختان

فروش بذر پسته درجه 1 جهت کاشت درخت پسته

فروش بذر پسته نحوه کاشت بذر پسته آموزش کاشت بذر پسته ابتدا بذر مورد نظر را به مدت 24 ساعت درون آب قرار داده و در این مدت چند بار آب ظرف مورد نظر...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ روز پیش | تربت حیدریه | مهندس محولاتی

کاشت درخت در باغچه منازل وپیوند زدن درخت

کاشت درخت در باغچه و پیوند زدن چند درخت به یک درخت مثلا در یک درخت توت چند نوع توت میشود به عمل آورد مثل پیوند شاه توت به یک درخت توت معمولی کاشتن درخت وغیر...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۴ روز پیش | تهران | آقای فخری