همایش و سمینار

انجام تمامی پروژه های برنامه نویسی تحت تمامی زبانه

نجام تمامی پروژه های برنامه نویسی تحت تمامی زبانهای برنامه نویسی انجام پروژه های دانشجویی برای دانشجویان ایرانی داخل و خارج ازکشوررشته کامپیوتر انجام پایان...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۴ روز پیش | چورزق | صبری

انجام پروژه های فاز یک و دو معماری جهت مهندسین مشا

انجام پروژه های فاز یک و دو معماری جهت مهندسین مشاور با ارائه نمونه کار مطالعات فاز صفر و گزارش مرحله اول جهت مهندسین مشاور با ارائه نمونه کار خدمات نقشه...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۶ روز پیش | تهران | حمید

دوره آموزشی HSE-MS در ارومیه

ویژه اشتغال و مناقصه در پروژه های عمرانی ، صنعتی و پیمانکاری دوره آموزشی HSE-MS ( ایمنی، بهداشت و محیط زیست)

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | ارومیه | ایده ال تدبیرآینده