درمانگاه و کلینیک

کلینیک رواندرمانی پویا

خدمات روانپزشکی:بستریاورژانس روانپزشکیاعزام آمبولانسخدمات ECTخدمات TCDSنوروفیدبک و بیوفیدبکخدمات اعتیاد:اولین مرکز درمان اعتیاد الکل در سطح استان البرز درمان...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۵ روز پیش | کرج | تبریزی

راه اندازی

شیفت عصر پلی کلینیک تامین اجتماعی واقع در ناحیه صنعتی راه اندازی شد روابط عمومی بیمارستان امام موسی کاظم (ع)

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۶ روز پیش | بندر ماهشهر | ایرج لرکی