برشکاری و خمکاری

خط تولید ساندویچ پانل

خط تولید ساندویچ پانل با تکنولوژی جدید طبق سفارش اندازه و سایز مشتری شما در فرمهای مختلف دیواری و سقفی 09141484231

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۶:۳۰ | ارومیه | سید حجت جزایری