زمین

زمین در لواسان کوچک

900متر زمین درمنطقه ویلایی باجواز ساخت در بهترین فرعی سیدپیاز فقط متری8.5

قابل ساخت: ۴۶۲ متر

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۳:۲۹ | لواسان | بهنام زمانی