خریدار سنگ گابرو

محمد علی خدادل: ۰۹۳۵۸۰۸۰۸۸۸

مقدار 28000 تن سنگ گابرو نیازمندیم.. خرید نقدی انجام می شود.

محمد علی خدادل

هرمزگان > بندر عباس

۰۹۳۵۸۰۸۰۸۸۸

Email

تعداد بازدید: ۸۵۶

به روز رسانی: ۵ روز پیش

شناسه آگهی: ۱۲۱۱۷۱۹

تازه های سنگ ساختمانی