اجرای زیرسازی و آسفالت محوطه

amir: ۰۹۱۲۲۶۳۶۹۵۶ - ۰۹۱۶۷۶۰۵۰۳۷

امیر خانزاده هستم پیمانکار زیرسازی و آسفالت محوطه

amir

خوزستان > اهواز

۰۹۱۲۲۶۳۶۹۵۶ - ۰۹۱۶۷۶۰۵۰۳۷

تعداد بازدید: ۲۱۸

به روز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۹۵۲۹۶۸

تازه های آسفالت کاری