مس برلیوم

وحید آشفته: ۰۹۳۹۵۳۹۴۳۹۰

تمامی فعالیتهای مرتبط با آلیاژهای مس برلیوم قابل انجام است: - تهیه آلیاژ مربوطه در ابعاد مختلف - عملیلت حرارتی و ایجاد خواص فنری و افزایش سختی مربوطه -آنیل کردن آلیاژ - تنش گیری - پوشش دهی مختلف مانند نقره، سیاه قلم و...

وحید آشفته

تهران > تهران

۰۹۳۹۵۳۹۴۳۹۰

Email

تعداد بازدید: ۳۵۱

به روز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۶۹۲۹۹۸

تازه های آبکاری و لعاب کاری