لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه

تعدادی لوله گالوانیزه مخصوص گل خانه 6 متری سایز 4_ 22 شاخه سایز 3 _ 29 شاخه سایز 2 _40 شاخه سایز 2/5 _14 شاخه با ضخامت 2/5 استفاده نشده .

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | سلمان شهر | کریمی

لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه تعدادی لوله گالوانیزه مخصوص گل خانه 6 متری سایز 4 _ 22 شاخه سایز 3 _ 29 شاخه سایز 2 _ 40 شاخه سایز 2/5 _ 14 شاخه با ضخامت 2/5

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | تنکابن | کریمی