منسوجات نسوز

بورس انواع مشتقات نسوز

پتروصنعت مشاوره و طراحی و تولید انواع قطعات صنعتی و واشر بورس انواع مشتقات نسوز نخ نسوز پارچه های نسوز لاستیکهای صنعتی نمد پلیمرهای صنعتی ورق های کلینگریت وی...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | تهران | بازرگانی کوهی

سلفون نسوز جهت استفاده در آزمون رئومتری

سلفون نسوز مخصوص آزمون رئومتری برای کامپاند لاستیک جهت نگهداری نمونه و جلوگیری از نفوذ مذاب لاستیک در جدار بین قالب رئومتر و صفحه بیرونی حین انجام آزمون و جل...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | تهران | مسعود اناری