تغییرات شرکت

انجام خدمات ثبت تاسیس و تغییرات شرکت

انجام کلیه خدمات مربوط به تاسیس و  تغییرات  شرکتها اخذ رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ثبت برند اخذ کارت بازرگانی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۵ روز پیش | زنجان | سجاد تاران

اخذ و ارتقا رتبه - تنظیم صورتجلسات و تغییرات شرکت

اخذ و ارتقا رتبه - تنظیم صورتجلسات و ثبت  تغییرات  شرکت اخذ و ارتقا رتبه های پیمانکاری و مشاور یک ماهه تضمینی تنظیم صورتجلسات و ... انواع موسسه و  شرکت

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۶ روز پیش | تهران | علیزاده

ثبت وتغییرات شرکت ها و اخذ رتبه و گرید برای شرکتها

انجام امورات مربوط به ثبت و  تغییرات شرکت ها،اخذ رتبه و گرید،مشاوره روابط کار و تامین اجتماعی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | سنندج | رجبی

ثبت تغییرات شرکت - صورتجلسه تغییرات شرکت ها

ثبت انواع  تغییرات شرکت ها شامل : هیئت مدیره ورود... حاصل فرمائید. مشاور: خانم فرجی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | تهران | افشار