حمل آسفالت

اجاره کمپرس جهت حمل آسفالت و بیس

اجاره کمپرس اعم از تک.10چرخ و تریلی جهت  حمل آسفالت و بیس به حومه شهرستان تایباد تا فاصله  حمل حداکثر 150 کیلومتر براساس تن کیلومتر به صورت شبانه روزی و...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | تایباد | شرکت استحکام اندیش توس