سنگ فرش

مالون کاری لاشه کاری لاشه چینی سنگ فرش

مالون کاری و لاشه چینی و  سنگ کاری انجام کلیه کارهای  سنگ کاری--سنگ  فرش-مالون کاری-تهیه -...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | شیراز | مهدی رسولزاده

جدول گذاری ، پیاده روسازی، سنگ فرش ،روشنایی معابر،

شرکت شایان شاهراه کویر شرکت... عملیات جدول گذاری ، پیاده روسازی،  سنگ فرش ،خط کشی معابر، رنگ آمیزی... خدمتی در توسعه این کشور نمائیم.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | سمنان | وحدت