واگذاری رتبه 5 پیمانکاری

واگذاری رتبه 5 پیمانکاری

فروش شرکت با  رتبه 5 راه ساختمان ابنیه کاوشهای زمینی نفت و گاز صنعت و معدن آب نیرو تاسیسات توسط موسسه حقوقی ثبت شده آسایش 09123943432

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | تهران | مشاهیر پایتخت